13 Ekim 2016 Perşembe

Savaş Bittiğinde / عند إنتهاء الحرب
Savaş Bittiğinde /  عند إنتهاء الحرب
Macid Ebu Goş
عند إنتهاء الحرب
سأصحبك معي
على دراجتي الهوائية
ونهبط ناحية البحر
إلى يافا
أنا بجسدي الممزق
وأنت بأحلامك المحترقة
-----
Savaş Bittiğinde(*)

Macid Ebu Goş

Savaş bittiğinde
Seni, birlikte çekeceğim
Havai bisikletimle!

Deniz kenarına ineceyiz
Jaffa’da.

Ben, parçalanmış vücudumla
Ve sen de,  yanan hülyaların  ile!
---
(*)Arapça çeviri: Faiz Cebiroğlu
4 Eylül 2016 Pazar

Bu dönem de geçer, biliyorum!
Faiz Cebiroğlu

Türkiye’de ki, zalim Recep Tayyib dönemi de geçer;  biliyorum.

Baba, kardeş ve oğul katili, işgalci, zalim Osmanlı dönemi de yıkıldı; unutmamak gerekiyor.

Osmanlı yıkıntıları üstünde inşa edilen, kendi halkına ve tüm halklara zalim olan /  işgalci TC dönemi de yıkılacak; inanıyorum.

Kendini ”yeni Osmanlıcı” diye lanse eden, Recep Tayyip dönemi de, yıkılacaktır, inanıyorum.

Recep Tayyip, 12 Eylül sonrasında, Recep oldu. Kenan Evren’in,  yani imamın oğlu oldu.

Kenan Evren (12 Eylül 1980 faşist darbenin generali), tüm konuşmalarını, Kura’an süreleri ile bitirirdi.

İmamın oğlu Recep’te, tüm seçim konuşmaları ve havadisleri elinde ”Kur’an” ile bitiriyordu.

Kenan, elinde Kur’an  ile halkı asıyor ve öldürüyordu.

Recep, elinde Kur’an ile kendi halkını ve tüm Anadolu halklarıni  katlediyor.

Parentez açıyorum: Osmanlı dönemi, baştan sona ölümdür. Yalnız halk değil, aile katliamıdır:

1.Osman’dan(1298) 2. Mahmud’a kadar (1808) halk bir yana, hepsi, baba katili, kardeş katili ve oğul katili bir dönemdir.

Recep’te,  böylesi dönemin yeni koyunu olmuştur!

Kendi kemdilerini ve bu vesile ile, ezilen ve tarihten ezilmek istenen Kürd halkını katlediyor.

Kürd halkı, yeniden doğar ölümlerde, unutuyor!..

Parentezi kapatıp, devam ediyorum.

Evet…Bazen pan-islamizm, bazen de pan-Türkizim üzerine kurulan dönem / dönemler, bana göre, bir sürüleştirme dönemidir. 12 Eylül 1980’de hızlandırılan bu dönem, Receb’i yaratmıştır. Sürüdür!

Şu an ki, Türkiye mi,  Receb’in sürüler Türkiyesi, yani Koyunistandır. Bir düşünün, bir hafta içinde 250’den  fazla asker ve polis öldürüldü. Recep Tayyip, kendi iktidarını korumak için,  Sürüleştirilen halk gene Recep diyor. Ellerinde bıçak, alenen, kendileri  boğaz kesiyor! / kendi kendilerinin  boğazını kesiyor!

Sürüleşme dönemi mi,  budur: Kurbanlık koyundur.

Sürüleşme dönemi mi, budur:  Mezbahadır.

Şu an Türkiye mi, ne yazık ki, ”Koyunustandır!”

Ama bu dönem de, geçecektir. İnanıyorum.

Anadolu halklarına güveniyorum. Bu dönem de geçer, bunların da hesabı sorulur, biliyorum!

Receb’in hesabı mı, ağır olacaktır. İnanıyorum!9 Temmuz 2016 Cumartesi

Asıl kirli olan kapitalizmdir!
Fikret Başkaya

Panama belgelerinin açık edilmesiyle ortaya çıkan yoksuzluk skandalı ( vergi kaçırma, "vergi cennetleri", kara para aklama, servet kaçırma, kaçakçılık, kamu kaynaklarının yağmalanması, spekülasyon, banka sırrı, her türden ahlaksızlık, vb.) aslında buz dağının yüze çıkan kısmı, ormanı gizleyen ağaçtır...  Yine de o skandalın açık edilmesi, kapitalist çürümenin ne boyutlara ulaştığı hakkında bir fikir veriyor. İnsan havsalasını zorlayan yolsuzluklar (corruption) kapitalist dünya sisteminin sefil hallerini açık ediyor... Eğer öyleyse bu durumun sebebi ne, bunun geresinde kimler var? Bu durum insan iradesini aşan bir takım güçlerin,  bir takdir-i ilahinin eseri olmadığına göre... Bu kepazelik, bu dünyayı yöneten siyasi elitlerle sermaye odaklarının ortak "eseridir" ve bu ikisi ayrılmaz, bir bütün oluşturuyorlar. O zaman yapılacak şey de çok basit demektir, ikircikli olmayan bir tarza devlet denilen şu netameli aygıtı ve kapitalizmi tartışmaya cüret etmek ve gereğini yapmak. Devleti ve özel mülkiyeti bir tabu olmaktan çıkarmak. Devlet ve özel mülkiyet bir tabu sayılmaya devam ettikçe, kapitalizmin ne mene bir şey olduğu anlaşılıp gereği yapılmadıkça, şeylerin daha da kötüye gitmesi, çürümenin daha da derinleşmesi kaçınılmazdır.

Zira, devletlerin de,  kapitalizmin de etikle, ahlâkla uzaktan-yakından bir ilişkisi yoktur. Devlet ve sermaye aslında bir ve aynı şeydir ve birbirlerini karşılıklı olarak yeniden üretiyorlar...  Bu sistem dahilinde ahlâksızlık istisna değil kuraldır, dolayısıyla yolsuzluklarla mücadele söylemi, ahmakları aldatmak içindir. Kaldı ki, ahlaksızlığın kural olduğu yerde skandal kelimesi de anlamını yitiriyor... Skandal utanılacak şey demektir ama utanmak için utanacak birileri olması gerekir. Kaldı ki, kapitalizm koşullarında skandallar istisna değil kuraldır. Uzağa gitmeye gerek yok. 17-25 Aralık yolsuzluk skandalı açığa çıktığında insanların ayağa kalkması gerekmiyor muydu? Tam tersi oldu! Skandalın failleri ayağa kalktı. Öyle bir ayağa kalktılar ki, o eşine az rastlanır skandalı ülkeyi kendi çıkarları doğrultusunda dizayn etmenin bir aracı haline bile getirdiler.. Herhalde "böyle kiliseye böyle papaz" denecektir...

Bütün bu skandalların gerisinde dev şirketlerin yöneticileri, CEO'ları, büyük finans kurumları, bankalar, spor kulüplerinin yöneticileri, zengin ünlüler, milyarderler, bakanlar, başbakanlar, devlet başkanları, krallar, siyaset elitleri ve şürekası, vb. var. Tüm bu netameli işleri birlikte kotarıyorlar. Yegane amaç sömürü, yağma ve talansa eğer, başkaca hiç bir kaygı yoksa, başka türlü olabilir miydi? İnsanlar bakanların aslında neye baktıklarını, pek merak etmiyorlar. Varlığını bu sisteme borçlu olan tüm bu aktörler bu sistemi yeniden üreterek yola devam ediyorlar...

Aslında kapitalizm küreselleştikçe çürüme de (corruption) küreselleşti. Siz hükümetleri ne için var sanıyorsunuz? Hükümetler yağma ve talanı kitabına uydurmak ve dayatmak içindir ama söylem farklıdır... Hükümetler oldum olası parazit sınıfların hizmetinde ve onların koruyucusudur. Türkiye'de bir zamanlar 'Çevre Bakanlığı' yoktu. Çevre tahribatının bir sorun haline geldiği 'anlaşılınca'  (ki, dünyanın her yerinde az-çok öyleydi) bir bakanlık kuruldu. Amaç doğal çevreyi korumaktı! O bakanlık kurulduktan sonra Türkiye'de doğal çevre tahribatı aldı başını gitti... Nerdeyse yağmalanmamış, talan edilmemiş, gabp edilmemiş bir şey bırakmadılar...  Öyleyse o bakanlık neye kuruldu? Cevap ortada değil mi? Doğanın, kentlerin, tüm ortak yaşam alanlarının(müştereklerin) yağma ve tabanını kitabına uydurmak, tepkileri etkisizleştirmek, yapılanı 'meşrulaştırıp' dayatmak için...

Önce sermayenin önündeki tüm engelleri kaldıracaksın, bu dünyanın kaynaklarını sömürü, yağma ve talana sonuna kadar açacaksın. Her türlü değer ölçüsünü, nirengi noktasını yok edeceksin, sonra da yolsuzlukla mücadeleden söz edeceksin... Oysa asıl skandal, finanslaşma, kapitalist küreselleşme, düzensizleştirmeler ( dereglementation), özelleştirmeler, her türlü korumacılığın ortadan kaldırılması, dünyayı sermaye için dikensiz gül bahçesi haline getirmek değil miydi?  Artık şimdilerde zengin olmak için bir şey üretmek gerekmiyor. Bir şey üretmeden de zenginliğe el koymak, sosyal emek tarafından üretileni yağmalamak, talan etmek mümkün. Zira finanslaşma öyle bir şeyi mümkün kılıyor. Lenin'in bundan yüz yıl önce söylediği, şimdilerde çok daha gerçek. Finanslaşmayla birlikte üretim dolayımı olmadan ranta el koymak mümkün ve  rantla geçinen küresel bir parazit oligarşi türemiş durumda. Eğer 'vergi cennetleri' varsa o cennetler kimin eseridir? Ya da oralar kimin için cennettir? O cennetler Adem ile Havva'nın kovulduğu yer gibi bir şey midir?

Durum böyleyken, küresel oligarşinin adamları, sözcüleri, zaman zaman,  'yolsuzlukla mücadele' zirveleri yapıyorlar. Dünyanın zenginliğine en çok el koyan G20 denilenlerin liderleri 2009'da Londra'da, 2013'de Saint Petesburg da yolsuzlukla mücadele için bir araya gelmişlerdi. Geçtiğimiz Mayıs ayında İngiltere'nin çok "muhafazakâr", "çok neoliberal" başbakanı David Cameron da Londrada bir yolsuzlukla mücadele zirvesi düzenlemişti ama Panama kağıtları ayıbını açık etmişti.. Meğer kendisi de "vergi cennetlerinin" müdavimlerindenmiş! Acaba yolsuzlukla mücadele şarkıları söyleyen siyaset erbabının kaçının vergi cennetlerinde 'hesabı' yoktur veya aralarında bir şekilde pisliğe batmamış olanı var mıdır?  

Etik demek sınır demektir. İradi olarak insanın kendisini sınırlamasıdır. Potansiyel olarak yapılabilir olanı yapmamak, sakınmaktır. Bunun için de riayet edilen/edilmesi gereken bir takım değerler, kurallar, ölçüler, bir nirengi noktası olması gerekir. Lâkin kapitalizm dahilinde öyle bir şey mümkün değildir. Zira, zenginliğin yüceltildiği, sömürü, yağma ve talanının -bırakın mahkûm etmeyi- bir marifet sayıldığı koşullarda, en büyük hırsızların en itibarlı insanlar sayılması neden şaşırtıcı olsundu? Asgari etik değerin, ahlâkın geçerli olduğu yerde, "çalıyor ama çalışıyor", "yiyor ama iş de yapıyor" denir miydi? Bir şey hakkında kafaların açık olması gerekiyor: Ekseri sanılanın ve 'bilineni' aksine kapitalist devletin misyonu ve varlık nedeni topluma ait olanı, herkesin olanı (müşterekleri) korumak değil yağmalamak, yağmalatmak, sömürtmektir... Son 36 yılda çıkarılan kanunları, , yapılan düzenlemeleri, dayatılan politikaları bir hatırlayın, ne demek istediğim anlaşılacaktır. Şimdilerde hükümetler münhasıran finansal oligarşinin ayak işlerine memur edilmiş durumdadırlar. Tabi bal tutanın da parmağını yalaması koşuluyla...

Kapitalizm dahilinde ahlaktan, etikten, iyi niyetten, sağduyudan,  ne demekse 'iyi yönetimden (good governance diyorlar) söz etmek abesle iştigal etmektir. Dolayısıyla yolsuzlukla mücadele söyleminin reel bir karşılığı olması mümkün değildir. Tam bir ikiyüzlülük zira, 'hırsızların hırsızlıkla mücadele etmesi" eşyanın tabiatına aykırıdır. İstediğiniz kadar kanunlar çıkarın, istediğiniz kadar kurumlar oluşturun, istediğiniz kadar 'yolsuzlukla mücadele komisyonları' kurun, şeylerin seyri asla değişmeyecektir... Ta ki kapitalizmi ve devleti gerektiği gibi sorun edinceye kadar... Asıl yolsuzluğun faili bu ikisi olduğuna göre... Dolayısıyla her geçen gün yolsuzluğun, ahlâksızlığın daha da büyümesi kaçınılmazdır. Zira, asıl kirli olan kapitalizm ve kapitalist devlettir...

Kapitalizm din ve iman da dahil, bu dünyada her şeye nüfuz ediyor, her şeyi metalaştırıyor, kâr etmenin aracına dönüştürüyor, her şeyi kendi mantığıyla uyumlandırıyor, biçimlendiriyor, biçimsizleştiriyor, dejenere ediyor, her şeyi bir tisünami gibi kapsıyor. Şimdilerde bir "helâl" furyası almış başını gidiyor... İşte helâl su, helâl et, helâl süt, helâl tatil... velhasıl her kelimenin önüne helâl niteleme sıfatı ekleniyor... Neden? Eskiden su helâl değil miydi? Ya da helâl etiketi yapıştırılmayan suyu içenler günaha mı girmiş oluyor? Aslında sorun 'dinci' numarası yapan aç gözlü kapitalistlerin pazar kapma yarışında dinin araçlaştırılması, kullanılmasıdır... Tam bir utanmazlık ve sahtekârlıktır... O halde bu ne demek oluyor? Dinin dinci kapitalistler tarafından bir özel kâr ve kazanç aracına dönüştürülmesidir...

Türkiye'ye toplumuna neoliberalizm aşısını yapan 12 Eylül askeri cuntasının başbakan yardımcısı, daha sonra başbakan ve cumhurbaşkanı olan Turgut Özal (ki, mülk sahibi oligarşi kimi ne zaman nereye getireceğini çok iyi bilir... ) "benim memurum işini bilir" demişti... Aslında "bizim" memurumuz her zaman "işini bilirdi"! Bu vesileyle bir anektod nakletmek şart oldu. 1969 yılı yazında tatil için Fransa'dan Türkiye'ye gelmiştim. Yanımda da iki kişilik küçük bir çadır getirmiştim. Çadıra Sirkeci gümrüğünde el koydular. Vergiye tabi dediler. Fakat vergi nerdeyse çadırın değeri kadar... Oysa çok daha büyük ve önemli şeyler getirenler gümrüğe takılmadan geçip gitmişlerdi. Meğer rüşvet vererek geçiriyorlarmış. Bana çadırı alabilmem için iki seçenek sunulduğunu anladım. Ya büyük oranda bir vergi ödeyeceksin, ya da küçük çaplı bir rüşvet vereceksin. İkisini de yapamazdım.. Memura dedim ki, " bak, bu çadır benim kolumdaki saatten, sırtımdaki gömlekten farksız... Üstelik sırtımdaki gömlek gibi geri gidecek, bundan bu kadar vergi almanın ne alemi var?  Memur " mevzuat böyle" diyor başka bir şey demiyordu... Çadırı almak için tam bir hafta uğraştım. Tabii tatilin dörtte biri çadırı almakla geçti...

İzmir'e geçtim Gümüldür'de denize çok yakın, kumsalın üzerine küçük çadırımı kurdum. Gece yarısı müthiş bir gürültüyle uyandım yanımdaki kumu  kamyonlara yüklüyorlardı ve sahili mahvediyorlardı. Herkesin olanı paraya çeviriyorlardı... Sabah yakındaki köye gittim. Bir adama muhtarın adresini sondum. "Ne yapacaksın" dedi. "Sahilin kumunu çekiyorlar, doğayı mahvediyorlar, ortalığı delik deşik ediyorlar, muhtarı haberdar edeceğim" dedim.  "Boşuna uğraşma, onlar o işi muhtar ve jandarmayla ortak yapıyorlar" dedi... "O zaman ben de valiye şikayet ederim" dediğimde, adam mühtehzî gülümsemişti... Bir dilekçe yazdım, bir dolmuşa atlayıp doğruca İzmir'in yolunu tuttum. Valiyle görüşmek istiyordum ama bir vali yardımcısına yönlendirdiler. Vali yardımcısı" "mesele nedir genç adam" dedi. Sahilin kumunu yağmalıyorlar efendim, ortalığı mahvediyorlar, duruma müdahale etmenizi rica etmek için geldim, şikayetçiyim" dedim. Vali yardımcısı: " Onları men ettirip kumu kendin mi çekmek istiyorsun" dedi. Öylece kalakaldım. Başımı salladım ve dilekçeyi vermeden odadan çıktım... Merdivenlerden inerken, köyde muhtarın adresini sorduğum adamın neden müstehzi gülümsediği anlaşılmıştı...


Dünya sistemi külliyen pisliğe batmış durumda, sürdürülebilir değil. Artık yönetemiyorlar. Politik elitler umut 'yaratamaz' durumdalar ve şimdilik korku salarak durumu idare edebiliyorlar... İyi de daha ne zamana kadar?.. 

7 Temmuz 2016 Perşembe

ÖLDÜREMEDİLER -1-
Mikdat Abuzer  (*)

Halep mücadelesi için yola çıkan Mukaveme Suriyyi birliği şerefine yayınlıyorum.

İşte, düşmanlarıma ve dönmelere ağır bir şamar olacak 13 Nisan 2016 tarihli videom.

Öldürdüklerini sandıkları ya da dönmelerin tutuklandığım karalaması yaptıkları, plan ve güvenlik nedeniyle görünmemem gereken günlerde nerede olduğumu gösteren video dizisinin ilkini yayınlıyorum.

27 Mart 2016'da başladık sürece. MİT'in ücretli katilleri öldürmek istediler. Ama başaramadılar. Kurdukları planın bir kuklası olarak elimize düştüler. Aldatma üzerine kurulu yayın kanalları hep bir ağızdan 29 Mart 2016’da “Mihrac Ural öldürüldü” dediler. Onlarca haber ajansı binlerce TV kanalı ardından aynı çığlıkları attı. El Cezire TV’nin önderliğinde bu Suriye düşmanlarının hep bir ağızdan havlamaları, El Arabiya TV gibi Arap aleminin en güçlü yalan makineleri gibi Anadolu Ajansının da (AA) havlamalara ortak olması önü alınmaz bir feveranla öldüğüm iddiasını tekrar edilmeye başlandı. Programlar yapıldı sevinç gösterileri düzenlendi. Dönmeler de bunu içten içe sevindi.

Oysa gerçekler çok farklıydı. Kendi güvenlik planımız gereği, MİT köçeklerini, tetikçilerini finansörlerini kurduğumuz anaforun içine adım adım çekmekle meşguldük. Ayrıca mevzilerimizi bir an bırakmamıştık.

Tabi bu ara dönmeler de saldırdı bizlere. "Mihrac Ural devlet tarafından tutuklandı" dediler. Suriye düşmanı bu dönmeler, Türk’ten çok Türkçü, kimliğini inkar etmiş MİT algı esirleri "Suriye dostu" gözüken Suriye’nin azılı düşmanlarıydılar. Türk devleti kuklası, NATO kuklası TSK yağcılarıydılar. Araplıklarını inkar eden bu dönmeler Liva İskenderun davası konusunda ise azılı birer Turancıdırlar. Bir teki kalkıp TSK'ya toz kondurmaz, bir teki kalkıp Liva İskenderun gayri meşru gasp ve işgal edilerek ilhak edilmiştir deme cüreti gösteremez; çünkü bunlar MİT elamanı olarak çalışmaktalar ve teşkilatın kontrolü altında yazmaktadırlar

Şimdi izleyeceğiniz video düşmanlarıma ve Dönmelere ilk şamardır. Öldüğümü iddia edelere bu video yeterli cevaptır. Dönmeler için ise ahlaksızlıklarını gösteren yalan dolan kurgularla örülü karalamalarını ağızlarına boğazlarına tıkayıp yüzlerini allak bulak edecektir. Tarih vererek o günün koşullarında, dağlarda çekilmiş haliyle videoyu siz okurlarıma sunuyorum.

Genç yaşta örgütlü bir militan olmaman duyarlılığıyla 27 Mart 2016 tarihiyle birlikte her günümüzü video kaydına alarak arşivledik. 13 Mart 2016 Suriye'de parlamento seçimleri günüydü. O gün seçimlerde oy kulandık ve topluca mevzilerimize döndük alttaki videoyu kaydettik.


….

(*) Mihrac Ural – 7 Temmuz 2016 / Perşembe – Halep yolunda


5 Temmuz 2016 Salı

Bir cahşlaşmış Arap daha!Kifah Livali


İnsan utanıyor, kimliklerini yadsıyan ama hiç bir kimliğe sahip olmayan insanlar adına utanıyor. Bakınız, Mahmut adında birisi, Antakyalı ve Dursunlu köyünden olsa gerek, Facebook'ta profilini değiştirmiş. Profil fotoğrafı mı şöyle olmuştur: ”Allah Türkiye'yi korusun! / Türkiye için dua ediyoruz / Hepimiz Türküz!”

Bu cahlaşmış Arap'a yazmak için değil, ama bunu da okusun: Ne yaparsan yap, sen Türk'te olamasın!

Sen ancak yalaka insan olursun!

Sen ancak abin gibi, HaiN olursun!

Mahmut mu, buçuk insan değildir!

Abisi mi, zaten yoktur!

Sizler mi, yoksunuz!

Cephe'nin parasını kimler çaldı?

Bunun da hesabı sorulur.

Yarın, Antakya'ya gidiyor ve durumu yerinde inceleceğim.

Profilinizi, ”hepimiz Türküz” değiştirmekle mi kurtaracaksınız?

Allah, sizĺeri de korusun!

Allah sizleri, sizlerden korusun!

29 Mayıs 2016 Pazar

Mihraç Ural, SBS Radyosu Türkçe programında...“Saldırılar insanlığı ve barış içinde birlikte yaşayan Suriye halkını hedef aldı”


Bir çok basın yayın organında öldürüldüğüne dair haberler yayınlanan ve Suriye'de Suriye Hükümeti saflarında savaşan ‘Mukavveme Suriye’ adlı örgütün başında bulunan Mihraç Ural SBS Radyosu Türkçe programına verdiği söyleşide, Esad yönetiminin en güçlü olduğu kentlerden Lazkiye ve Tartus'ta düzenlenen IŞİD saldırılarını, Rusya’nın Suriye’ye verdiği desteği ve Suriyeli Kürt’lerin Rakka’ya doğru ilerlemesi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

27 MAYIS 2016


27 Mayıs 2016 Cuma

Kiminle çuvala girdiğini bilmek!

Fikret Başkaya


TBMM'den HDP milletvekillerini atma operasyonu haklı olarak şaşkınlık ve öfke yarattı. Oysa TBMM'nin ve siyasi partilerin ne mene şeyler olduğu bilinirse, öyle bir şaşkınlığa kapılmaya yer olmazdı... Benzer bir operasyon bundan 20 yıl kadar önce de yapılmıştı ve henüz belleklerden silinmiş değil... Aslında sorun rejimin niteliğine dair bir dizi yanlış anlamayla ilgili. O halde bir kaç kısa hatırlatma durumu netleştirmeye yarayabilir:

1. Resmi ideolojinin yüz yıldır yaymaya çalıştığının aksine 1923 yılında devlet kurulmadı. Adı değiştirildi. Bu devleti Türklerin ve Kürtlerin birlikte kurduğu söylemi de tam bir yalandı. Devletin kurulmaya ihtiyacı yoktu. Biraz sarsılmış olsa da yerli yerinde duruyordu. O süreçte bırakın Kürtlerin bir dahli olmasını Türklerin dahi bir dahli olmadı.

2. Türkiye Büyük Millet Meclisi [TBMM] ne büyüktü ve ne de 'milletin meclisiydi'. Baştan itibaren mülk sahibi egemen sınıfların ve devletin meclisiydi ve hep öyle kaldı. Oradaki "millet" dedikleri de kendileriydi. TBMM'nin halkla reel bir ilişkisi yoktu, İleri sürüdüğü gibi CHP devleti kuran parti değildi. devleti devralan devlet partisiydi. Nasıl TBMM'nin "milletle" bir ilgisi yok idiyse, CHP'nin de halkla reel bir ilişkisi yoktu. Tamı tamına bir devlet partisiydi ve hep öyle kaldı. Zaten 1923-1946 aralığında parti, hükümet ve devlet bir ve aynı şeydi. Şimdilerde de bu üçü yeniden birleşmiş bulunuyor... Bu gün artık  iktidar partisi, hükümet ve devlet arasındaki 'sınırlı ayrım' ortadan kalkmış bulunuyor. Böyle bir durumda burjuva anlamda bir siyasi partiden söz etmek artık mümkün değil. Bu "az gittik, uz gittik ama sonunda başa döndük" demeye gelir...

3. Geride kalan 97 yılda halk kitleleri şeylerin seyri üzerinde yeteri kadar etkili olamadı.  Tüm düzenlemeler devlet (memleketin sahipleri)  tarafından dayatıldı. Bu durum siyasal kültürün azgelişmişliğin sonucuydu. İmparatorluk döneminin tebâsı, kulu modern bir cumhuriyetin yurttaşı olamadı. Bütün bu zaman zarfında kolayca itilip-kakıldı, aşağılandı... Demokratik-sol muhalefet bu yüzden akıl almaz bedeller ödemek zorunda kaldı. Geniş halk kitlelerinde 'aydınlanma' bir karşılık bulabilmiş değildi... Elbette bu hep böyle olacak diye bir kural yok. Şeylerin seyri eninde sonunda değişecektir. Zira, özgürlük mücadelesi söz konusu olduğunda kaybetmek diye bir şey yoktur

4. Siyasi partiler halkın değil, devletin ve daha genel bir çerçevede mülk sahibi egemen sınıfların (oligarşinin) partileridir ki, zaten bu ikisi bir ve aynı şeydir... Mülk sahibi sınıflar devlet, devlet de mülk sahibi sınıflar demektir... Bütün bu zaman zarfında ezilen ve sömürülen halk sınıflarının kendi iradelerini temsil eden siyasi partiler kurup, sürece müdahale etmelerine izin verilmedi. Her şeye rağmen kurulanlara da yaşama şansı tanınmadı. Sanılanın aksine siyasi partilerle halk arasında, seçenle seçilen arsında bir temsil ilişkisi söz konusu değildir. Siyasi partiler halktan oy alıyorlar ama aslında mülk sahibi oligarşiyi ve devleti temsil ediyorlar! Bizde siyasi partiler devletin diğer kurumları gibidirler, devletin uzantısıdırlar. Dolayısıyla kullanılan oyun bir karşılığı yoktur...

5. 1946 yılında "çok partili sisteme" geçiş, iktidarın (devletin) bir manipülasyonuydu. Sadece birden çok devlet partisinin kurulmasına izin verilmişti. İşçilerin, küçük çiftçilerin, daha genel olarak ezilen ve sömürülen sınıfların örgütlenmesi yasaktı. Kurulanların tamamı kapatıldı ve cezalandırıldı. 1962 yılında kurulan Türkiye İşçi Partisinin ve 1990'lı yıllardan beri kurulan Kürt partilerinin başına nasıl çorap örüldüğü biliniyor...

6. Türkiye'de siyasi partilerin iki işlevi var: a. rejimi meşrulaştırıp-dayatmak, bu amaçla kitleleri aldatmak- oyalamak, sisteme 'demokratiklik' süsü vermek  ve b. bütçeyi ve hazineyi yağmalatmak ve yağmalamak, eşi- dostu zengin etmek... Halkı aldatıp oyunu alıyorlar, sonra da "milli irade" tecelli etti diyorlar! Şeylerin seyri üzerinde halk kitlelerin gerçekten bir dahli olsaydı bu gün burası böyle mi olurdu? Siyasi partiler aslında benim "asıl devlet partisi" dediğim güç ve iktidar odağının (memleketin sahiplerinin) taşeronudurlar. Sınırı aştıkları düşünüldüğünde bir darbeyle veya 'mevzuat gereği' kapatılırlar, "sözleşmeleri" feshedilir... Zira devlet partisi de olsalar oy almak için halka bir şeyler vadetmek zorundadırlar. Bu onları kendilerine tanınan sınırı geçmeye,  güdümlü olmaktan çıkmaya zorluyor. Yaşanan gerilimin nedeni budur.

7. Türkiye'de "demokrasi" denilen tam bir sirk oyunudur. Siyasi partiler de zaten bir devlet kurumudur ve öyle işler... İç işleyişlerinde demokrasinin kırıntısı bile yoktur. Tek adam şirketidirler. Her şey bir tek adamın iradesine bağlıdır. Ve o tek adam bir kere partinin tepesine çöreklendi mi, öyle kolay kolay  orayı terk etmez . Osmanlı İmparatorluğunda padişahların tahtta kalma ortalama süresi (aritmetik ortalama) 17,3 yıldı. Bizde sadece siyasi partilerin değil, derneklerin, sendikaların, odaların, vb.  30-40 yıl başkanlığının yapanların sayısı az değildir... 30 yıl belediye başkanlığı, 40 yıl muhtarlık yapanlar var... Velhasıl anti-demokratizm  tüm örgütlerin 'normal işleyiş halidir"!

8. "Türkiye laiktir laik kalacak" sloganının da bir karşılığı yok. Türkiye'de din hiç bir zaman devletten ayrılmadı. Devlet oldum olası dine karışmaya devam etti. Eğer siz dine karışırsanız. din de size karışırdı ve karıştı... Bütün bu zaman zarfında bu rejim, dozunu kendi ayarladığı bir dinci gericiliğe ihtiyaç duydu. Şimdilerde bir 'doz aşımı' durumu ortaya çıkmış bulunuyor. Rejim hızlı bir tempoyla Suudi Arabistanlaştırılıyor... Hilafeti ihya etme planları var... Zira mülk sahibi sınıfların sadece  yalan-tahrifat ve yok saymaya dayalı uyduruk  resmi ideolojiye dayanarak yönetebilmeleri, iktidarlarını koruyabilmeleri mümkün değildi.. Toplumsal uyanışı engellemek, demokratikleşme taleplerini etkisizleştirmek, sol muhalefeti  bir alternatif olmaktan çıkarmak için dinci gericiliği yardıma çağırmak zorundaydılar. Aslında o sloganı şu şekilde formüle etmek gerekiyor: " Türkiye laik değil ama mutlaka laik olacak"!

9. HDP'li milletvekillerini Meclis dışına atma operasyonunun terörle mücadeleyle uzaktan-yakından bir ilgisi yok. Tam tersine savaşı şiddetlendirmek ve faşist tırmanışı kurumsallaştırmak için öyle bir yola giriliyor. Asıl amaç tek adam diktatörlüğünü tesis etmek! Savaş ve çatışma ortamı egemen sınıflar için bulunmaz bir nimettir. Savaş ve çatışma dönemleri sömürü, yağma, talan, çalıp-çırpma için son derecede uygun bir zemin oluşturur. Kimseye hesap vermeye ihtiyaç kalmaz. Her türlü hukuksuzluk, ahlaksızlık mümkün  hale gelir... Öyle bir 'parlamento' ki, bir çoğunluk güruhu  milyonlarca insanın oyunu alarak seçilmiş başka milletvekillerini oradan atmaya cüret edebiliyor.... Bunun dünyanın başka bir ülkesinde bir benzerini var mıdır? Kendilerine savunma hakkı bile tanınmadan milletvekillerinin meclisten atılması ne demektir? Bu,  Türk demokrasinin bir marifetidir. Tabii böylece TBMM'nin ne mene bir gericilik yuvası olduğu, nasıl bir devlet kurumu olduğu, aslında kimin 'meclisi' olduğu da netleşmiş olmalıdır! HDP'li vekilleri oradan atmak,  milyonlarca insanın iradesini yok saymak değil midir? İşlerine gelince "milli irade" diyorlar ve utanmadan milyonlarca insanın iradesini yok sayıyorlar...

10. O halde neden bu kadar kolay yönetebiliyorlar, bu kadar küstahlaşabiliyorlar?

"Hırsızın kabahati" arş-ı alayı geçti de ondan. İnsanlar kolay aldanıyor, aldatılıyor, kandırılıyor... Aksi halde bunca zamandır hırsızlara oy vermezler, onları iktidara taşımazlar, yağma ve talana yol vermezlerdi... Tabii kapitalizmin kültürü çürüttüğünü, insanların tam birer tüketim nesnesine dönüştürüldüğünü de dikkate almak gerekiyor.  Artık her türlü, değerin, değer ölçüsünün, nirengi noktasının yok olduğu bir zamandayız... Geride kalan yaklaşık yüz yılda ezilen-sömürülen kitleler, özgürlük, sosyal eşitlik ve demokrasi bahsinde başarısız oldular. Daha da ötede bu kavramlar geniş halk kitlelerinde yeterli karşılığı bulamadı, kök salamadı. Bu ülkeyi yönetenler öyle olması için ellerinden geleni yere koymadılar. Elbette bu hep böyle gidecek diye bir kural yok. İçine sürüklendiğimiz bu durum, solun, ilericilerin, demokratların, faşizme karşı olanların, dinci gericiliği sorun edenlerin, gerçek laiklerin,  gerçek cumhuriyetçilerin, anti-kapitalistlerin... rüştünü ispat etmesi için bir fırsat sunuyor.  Başka türlü söylersek aslında şeylerin seyrini değiştirmek için  önümüze bir fırsat çıkmış bulunuyor. O halde bütün mesele bu fırsatı kullanıp-kullanmamakla ilgili demektir...